Strategisk rådgivning

Hvordan griber jeg forandringen an? Hvad koster det? Hvilke forandringsaktiviteter, kan bringe os videre fremad? Hvilken værdi vil forandringsledelse levere til os? Villau Consulting hjælper dig med at finde svar på spørgsmålene gennem sparring og coaching omkring dine og organisationens strategiske mål, milepæle og vejen derhen ud fra et forandringsperspektiv. Det handler om at få de skrevne ord og de gode intentioner til at leve i organisationen – det handler om at sikre realiseringen af de gevinster, der ligger forude.

Kompetenceløft

Villau Consulting hjælper dig med at styrke individer og organisationer under forandring. Gennem en afdækning af jeres eksisterende modenhedsniveau og forandringsportefølje skræddersyr vi sammen aktiviteter og forløb for medarbejdere og ledere, der fokuserer på at styrke jeres samlede forandringskompetence – jeres forandringsmuskel.

Hastigheden i forandringer er stigende. Også i DSBs Salg og Service-område, hvor forandringsparathed i høj grad betragtes som en strategisk kompetence i relation til hvor effektivt vigtige strategiske tiltag kan implementeres og adopteres i den daglige operation. Derfor dedikerer området med 9 mellemledere og ca. 160 medarbejdere årets medarbejder- og lederdøgn til at løfte niveauet for deres forandringsparathed. Målet er at skabe øget tryghed omkring forandringer på individniveau gennem øget indsigt i forandringers natur og konkret arbejde med menneskelige reaktionsmønstre.

Sammen har vi skabt et skræddersyet program for ledere og medarbejdere i Salg og Service, hvor der veksles mellem teori, dialog og gamification for at sikre optimal involvering af alle, udviklingen af et fælles forandringssprog og adoption af konkrete metoder til at gribe en forandring an på.

På baggrund af Pias erfaring og viden om, hvordan man opbygger forandringskompetence hos individer og organisationer, har hun et skarpt øje for effektivt og målrettet at identificere, hvordan den optimale løsning ser ud for os – og hvordan den kan eksekveres.
Områdechef Ceyda Metin Liechti, DSB

Forandringskonsulent

Har du brug for hjælp til en konkret forandring, som du står foran eller måske er midt i, hjælper Villau Consulting dig til at analysere på forandringens status, designe en strategi for at komme i mål med forandringen og høste gevinsterne.

Et initiativs succes er bl.a. afhængigt af, at nødvendige beslutninger træffes på de rigtige tidspunkter, at interessenterne hjælper til at skabe medvind på cykelstien og at der er en solid og god plan for involvering og senere fastholdelse af økonomiske resultater, ny adfærd eller noget helt tredje, som var målet med initiativet.

Som en del af en af Danmarks største infrastrukturforvaltere, Sund & Bælt, ejer, driver og vedligeholder A/S Øresund Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen, som tilsammen udgør tilslutningsanlægget til Øresundsbron på den danske side. Det indebærer, at A/S Øresund har en bred projektportefølje og et omfangsrigt interessentlandskab.

”Villau Consulting leverer bistand til mig og mit projektledelsesteam ved at varetage rollen som change- og stakeholder manager. Det er rigtigt vigtigt, at vi har en god proces for vores interessenter og den bidrager Pia med, samtidig med at hun planlægger, faciliterer, afrapporterer og gennemfører konkrete change management aktiviteter.”  Projektchef, Rasmus Haak, A/S Øresund

Villau Consulting
Klitrose Allé 5
2770 Kastrup
CVR 41025247

Telefon +45 20736253
Mail pia@villauconsulting.dk
LinkedIn