Lad os mødes​

Jeg elsker kaffe! Både face-to-face og virtuelt. Og jeg er nysgerrig på alle typer af forandringer.

KONTAKT​

Vil du vide mere om, hvordan du og din organisation kan skabe konkrete forandringer, vil du inspireres omkring forandringsledelse som fag – eller har du lyst til at dele erfaringer, så lad os tage en snak. 

 

Test behovet for forandringsledelse på dit initiativ

Cases

DSB

Hastigheden i forandringer er stigende. Også i DSBs Salg og Service-område, hvor forandringsparathed i høj grad betragtes som en strategisk kompetence i relation til hvor effektivt vigtige strategiske tiltag kan implementeres og adopteres i den daglige operation. Derfor dedikerer området med 9 mellemledere og ca. 160 medarbejdere årets medarbejder- og lederdøgn til at løfte niveauet for deres forandringsparathed. Målet er at skabe øget tryghed omkring forandringer på individniveau gennem øget indsigt i forandringers natur og konkret arbejde med menneskelige reaktionsmønstre.

Sammen har vi skabt et skræddersyet program for ledere og medarbejdere i Salg og Service, hvor der veksles mellem teori, dialog og gamification for at sikre optimal involvering af alle, udviklingen af et fælles forandringssprog og adoption af konkrete metoder til at gribe en forandring an på.

På baggrund af Pias erfaring og viden om, hvordan man opbygger forandringskompetence hos individer og organisationer, har hun et skarpt øje for effektivt og målrettet at identificere, hvordan den optimale løsning ser ud for os – og hvordan den kan eksekveres.
Områdechef Ceyda Metin Liechti, DSB

A/S Øresund

Et initiativs succes er bl.a. afhængigt af, at nødvendige beslutninger træffes på de rigtige tidspunkter, at interessenterne hjælper til at skabe medvind på cykelstien og at der er en solid og god plan for involvering og senere fastholdelse af økonomiske resultater, ny adfærd eller noget helt tredje, som var målet med initiativet.

Som en del af en af Danmarks største infrastrukturforvaltere, Sund & Bælt, ejer, driver og vedligeholder A/S Øresund Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen, som tilsammen udgør tilslutningsanlægget til Øresundsbron på den danske side. Det indebærer, at A/S Øresund har en bred projektportefølje og et omfangsrigt interessentlandskab.

”Villau Consulting leverer bistand til mig og mit projektledelsesteam ved at varetage rollen som change- og stakeholder manager. Det er rigtigt vigtigt, at vi har en god proces for vores interessenter og den bidrager Pia med, samtidig med at hun planlægger, faciliterer, afrapporterer og gennemfører konkrete change management aktiviteter.”  Projektchef, Rasmus Haak, A/S Øresund

Kontakt

Vil du vide mere om, hvordan du og din organisation kan skabe konkrete forandringer, vil du inspireres omkring forandringsledelse som fag.